• Individuálny prístup k Vášmu dieťaťu s dôrazom na rešpektujúcu komunikáciu

  • Menšia skupina detí v ktorej sa pedagógovia Vášmu dieťaťu venujú detailne

  • Výučba zameraná na rozvoj osobnosti Vášho dieťaťa overenou Montessori metódou

  • Preferujeme zdravú stravu varenú z čerstvých surovín a vieme Vášmu dieťaťu prispôsobiť jedálniček jeho potrebám a prípadným obmedzeniam.

  • Naučíme Vaše dieťa komunikovať a rozprávať o svojich snoch, túžbach, ale aj strachoch a obavách

  • Výučba zameraná na zvládnutie bežných denných činností hravou formou, ktorá rozvíja jemnú motoriku a zlepšuje vnímanie sveta pre dieťa

  • Učíme vaše dieťa fungovať v kolektíve, starší vzdelávajú mladších a tým sa deti učia prirodzene a rýchlo

  • Žiadne plastové hračky a sledovanie televízie pre vypĺňanie času dieťaťa

  • Žiadne tresty a státie v kúte, žiadne ranné bolesti brucha u nás nie sú. K nám sa naše deti tešia.