Poslaním občianskeho združenia Montessori Malacky OZ je podpora a rozvoj prirodzeného vzdelávania detí a mládeže v súlade s princípmi pedagogiky Marie Montessori zameraného hlavne na rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Občianske združenie prevádzkuje súkromnú materskú školu v obci Kostolište, ktorá vznikla transformáciou lesného klubu, teda sa môžeme popýšiť už viac ako šesť ročnou históriou a skúsenosťami pri výchove detí od 3 do 6 rokov.

Našou snahou je nie len starostlivosť o deti, ale aj vzdelávanie a budovanie povedomia o Montessori pedagogike pre rodičov a záujemcov zo strany verejnosti.

Naším mottom sa stala veta „ukáž mi cestu a ja to zvládnem sám, som osobnosť a chcem rásť“

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“