“ukáž mi cestu a ja to zvládnem sám, som osobnosť a chcem rásť”
…táto veta presne vystihuje nielen filozofiu Montessori vzdelávania, ale aj koncept našej škôlky. Chceme kráčať trochu inou cestou ako štátne vzdelávacie ústavy, pretože veríme, že každý človek je jedinečný a nadaný inak, preto odmietame uniformitu a škatuľkovanie. Snažíme sa hľadať v deťoch ich silné stránky, nadania, talenty a zameriavame ich záujem smerom, ktorý uvedené vlastnosti ešte viac vyzdvihne.  

Stojíme na piatich hlavných pilieroch 

 • Zodpovednosť:
  učíme deti konať samostatne a zodpovedne voči sebe a iným. Každé dieťa je  vedené k rozvoju vôle a zodpovednosti za svoje konanie voči sebe aj voči skupine a spoločnosti
 • Rešpektujúca komunikácia:
  učiteľ a dieťa sú u nás partneri, ktorí sa vzájomne učia riešiť problémy tak že ich pomenujú a snažia sa nájsť cestu k obojstrannej spokojnosti. U nás sa netrestá.
 • Zmysluplnosť:
  každá herná činnosť v našej škôlke je zameraná na rozvoj určitej činnosti. Formou hier si deti osvojujú činnosti, ktoré v nich zvyšujú záujem o čítanie, písanie, kreslenie a v neposlednom rade o bežné činnosti ako je obliekanie, odkladanie vlastných vecí, umývanie riadu, stolovanie a podobne.
 • Príroda a život okolo nás:
  každý deň trávime v prírode, je to naša kniha a učiteľka. Les poznáme dokonale, nebojíme sa v ňom a život spoznávame dotykom, čuchom, hmatom a hlavne srdcom či prší, sneží alebo je krásne slnečno. Chodíme von za každého počasia. Deti vďaka tomu spoznávajú svet z iného pohľadu, zlepšujú si imunitu a sú odolnejšie.
 • Vzťah rodič a učiteľ:
  na pravidelnej báze organizujeme osobné stretnutia s rodičom dieťaťa. Ide o stretnutia medzi štyrmi očami, kde dostávame spätnú väzbu od rodiča a rodič od nás. Týmto prístupom sa snažíme udržiavať zdravé prostredie a podnety nám pomáhajú zlepšovať proces výučby  v prospech celej komunity.