Naše občianske združenie v roku 2022 úspešne ukončilo výstavbu prvej etapy novej budovy materskej školy.
V roku 2024 začíname s realizáciou nadstavby, kde našu kapacitu navýšime o 20 ďalších miest pre Vaše deti.

Fotografie aktuálneho stavu nájdete tu: GALÉRIA