PREVÁDZKA (Materská škola):
Montessori Malacky OZ
Kostolište 331
900 62 Kostolišt
e

Sídlo občianskeho združenia:
Montessori Malacky OZ
Kostolište 411
900 62 Kostolište
IČO: 50714619
DIČ:2120643272

Kontaktná osoba : Ing. Lenka Červienková
Telefón: 0902 879 306
e-mail: montessori.malacky@gmail.com

Nájdete nás aj na Facebooku: