10.5.2022

Milí rodičia,

počas celého mája prebieha v našej materskej škole zápis na školský rok 2022/23. Prihlášku sa dá podať na https://monte.edupage.org/register/

Prihlášku si môžete vytlačiť a dať na nej potvrdiť u pediatra spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu.

Vyjadrenie Vám príde do 30.júna 2022.

Je možnosť u nás absolvovať aj povinné predprimárne vzdelávanie či už dennou alebo individuálnou formou.

Veľmi radi sa s Vami uvidíme na osobnom stretnutí, ktoré si dohodneme po prijatí prihlášky.

Ďakujeme.

Školský rok 2022/2023

 

9.2.2022
2 % pre Vaše deti

Vážení rodičia a podporovatelia dobrých myšlienok. Aj v roku 2022 budeme veľmi vďační, ak podporíte deti našej materskej školy 2% z Vašich daní. Všetky finančné prostriedky budú využité výhradne na zakúpenie Montessori pomôcok do triedy materskej školy.

Údaje pre daňové priznanie:
Montessori Malacky OZ
Kostolište 411
90062 Kostolište
IČO: 50714619

Č.Ú:  SK9683300000002201176685/ BIC: FIOZSKBAXXX

Už teraz Vám v mene detí patrí VEĽKÉ ĎAKUJEME !
Váš Team Montessori Malacky OZ.

1.1.2022
V prípade, že máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej materskej školy
prosím zašlite nám vyplnený dotazník, ktorý nájdete: TU , prípadne v sekcii DOTAZNÍK.
Ďakujeme.
Váš Team Montessori Malacky OZ.