Veľká škôlka

Malá škôlka

Vchod
Záhony
Preliezky
Dvor
Vonkajší priestor
Šatňa
Jedáleň
Herňa
Herňa
Spálňa
Detské toalety