Milí rodičia,    

sme vďační za Váš záujem o našu škôlku. Bohužiaľ kapacitu na nasledujúci školský rok 2021/2022 máme naplnenú.  Intenzívne pracujeme na dobudovaní nových priestorov, no momentálne nevieme odhadnúť, kedy budú reálne uvedené do prevádzky. Po presťahovaní budeme môcť navýšiť kapacitu o niekoľko nových miest.  Ak sa zaregistrujete cez dotazník, budeme Vás vedieť kontaktovať ohľadom možnosti prijatia Vášho dieťaťa. 

Ďakujeme !

Kliknite na obrázok pre vstup do dotazníka

Ďakujeme.
Váš Team Montessori Malacky OZ