Momentálne máme vyhlásené 1 verejné obstarávanie.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku materiálu a realizáciu zelenej strechy, retenčnej nádrže a vsakovacích pásov.